Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2019

Csatlakozás az Európai Unióhoz - felkészülés a társadalomban és a tudományban

- tudományos tanácskozás -

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság minden évben ünnepi tudományos tanácskozást szentel a Magyar Tudomány Ünnepének. A 2019. évi tanácskozás Csatlakozás az Európai Unióhoz - felkészülés a társadalomban és a tudományban c. alatt került megszervezésre, Újvidéken, a Tartományi Képviselőház II. emeleti tanácstermében.


A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Társaság elnöke nyitotta meg.

A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte Pásztor István, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának elnöke, illetve jelenétével megtisztelte Csallóközy Eszter, Szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja és dr. Kaizinger Tibor első beosztott konzul, a belgrádi Magyar Nagykövetség nevében Szentgyörgyi Klára, a belgrádi Collegium Hungaricum igazgatója, valamint dr. Mocsáry Péter – szerb Kormány mellé delegált integrációs szakértő.

A tanácskozást figyelemmel kísérte a sajtó is. Jelen voltak a Vajdasági Rádió és Televízió, a Pannon Rádió és Televízió és a Magyar Szó újságírói.

Az ünnepi köszöntők után két kiemelt előadásra került sor. Elsőként Dr. Trócsányi László (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, volt igazságügyi miniszter, képviselő az Európai Parlamentben, Budapest) tartotta meg Alkotmányos dialógus nemzeti és európai szinten - Az Európai Unió és a tagállamok viszonya c. előadását. Őt Dr. Mészáros Zoltán (főlevéltáros, Szabadkai Történelmi Levéltár, Szabadka) követte A globalizáció mint praxis és utópia, amely egyidős az emberiséggel (Európa szerepe) c. előadásával. 


A kiemelt tanulmányok után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.

A társadalomtudományi szekció keretében 18 tanulmány szerepelt, a jogtudomány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, szociológia és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő tanulmányok szerepeltek: Dr. Prugberger Tamás (az MTA doktora, professzor emeritus, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja, Debrecen) – A globál-makro és lokál-mikro világszemlélet társadalompolitikai gyakorlata közötti ellentét, a kettő közötti kompromisszumra törekvés égető problémája a történelmi folyamatok csomópontjai tükrében; Dr. Szalma József (az MTA doktora, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, nyugalmazott rendes egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, Újvidék) – A bíróságok függetlensége; Dr. Szabó István (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudomá-nyi Kar, dékán, Budapest) – A 22/2016. sz. AB Határozat egy jogtörténész szemével – a nemzeti identitás kérdéséről; Dr. Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) – Digitalizáció az Európai Unióban; Dr. Suchy Róbert (habilitált egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A magyar villamosenergia-piac szabályozásának fejlődése az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta; Dr. Téglási András (egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar, Budapest) – A szociális jogok alapjogi védelme az Európai Unióban; Dr. T. Kovács Júlia (kutató, Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, Budapest) – A GDPR-ban meghatározott jogos érdek, mint speciális alapjog-korlátozás? - Az érdekmérlegelési teszt alkotmányjog dogmatikai vizsgála-ta; Dr. Korom Ágoston (egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet, Budapest) – Az Európai Unió jogának a tagállamok csatlakozását megelőzően elkobzott ingatlanok kárpótlásával kapcsolatos követelményei; Vukasinovity Éva (ügyvéd, volt tartományi ombudsman, Újvidék) – Az anyanyelvi és vagyoni jogosultságok érvényesítése a szerbiai joggyakorlatban – a vajdasági magyar kisebbség szemszögéből; Dr. Boris Stojkovski (egyetemi rendkívüli tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem Tanszék, Újvidék) – Újvidék a középkorban. Észrevételek a város régebbi történetéhez; Matuska Márton (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Gondolatok a délvidéki magyarellenes vérengzések 75. évfordulóján; Bálint István (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Hányszor lett független Magyarország?; Dr. Tóth Glemba Klára (Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, Tartományi Felsőoktatási és Tudományügyi Titkárság, tudományos tanácsos, Nagybecskerek) – A kulturális intelligencia a globalizáció tükrében – vajdasági létjelenségek; Dr. Vitkay Kucsera Ágota (koncert- és operaénekes, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Művészeti Akadémia Dráma Tanszak, Szίnművészeti Tanszék, Újvidék) – Szerbia felkészülése az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz a kultúra terén; Dr. Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – Írországért harcolók - John Devoy és Daniel Cohalan együttműködése; Kukli Csaba (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – Imperializmus és Film: Jon Favreau A dzsungel könyve filmadaptációjának elemzése; id. Dr. Bagi Ferenc (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Nyelvi-nyelvhelyességi tévesztések a szorzószámnevek és az -an, -en, toldalékos tőszámnevek használatában a médiában; Dr. Molnár Csikós László (nyugalmazott egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Angol tükörszavak a mai magyarban; és ifj. Dr. Muhi Béla (egyetemi rendkívüli tanár, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Kamanc) – Városmarketing és városmárkázás - Újvidék esettanulmánya..


A természet- és műszaki tudományi szekcióban öt tanulmányban mutatták be a szerzők aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem és műszaki tudományok területéről: Dr. Mester Gyula (címzetes egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Szabadka) – Repülő robotautók; Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola, Szabadka) – Oktatás 3D-s környezetben; Jelena Pisarov (Matko Vuković ÁI, Szabadka, Ph.D. hallgató, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola) – mBot – kereken gördülő mobil robot irányítása és Zilahy Dalma (Ph.D. hallgató, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest) – Az önvezető autók szociálpszichológiai aspektusai..

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja és belső címlapja
A kötet előszava
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung
Tartalomjegyzék
CIP

A tanulmányok letölthető változata:

Trócsányi László - Új idők új problémái – Európából, Európáról, Európának

Mészáros Zoltán - A globalizáció mint praxis és utópia

Prugberger Tamás - A globál-makro és a lokál-mikro világszemlélet társadalompolitikai gyakorlata közötti ellentét, a kettő közötti kompromisszumra jutás égető problémája a történelmi folyamatok áttekintése tükrében

Szalma József - A bírói függetlenségről

Szabó István - A 22/2016. (XII. 15.) AB határozat egy jogtörténész szemével

Tattay Levente - Digitalizáció az Európai Unióban

Szuchy Róbert - A magyar villamosenergia-piac szabályozásának fejlődése az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta

Téglási András - A szociális jogok alapjogi védelme a nemzetközi jogban és az Európai Unióban

Téglásiné Kovács Júlia - A GDPR-ban meghatározott jogos érdek, mint speciális alapjog-korlátozás? - Az érdekmérlegelési teszt alkotmányjogi vizsgálata

Korom Ágoston Iván - Romániai restitúcióval kapcsolatos jogigények kikényszeríthetősége speciális esetekben

Stojkovski Boris - Újvidék a középkorban Adatok a város korábbi történetéhez

Matuska Márton - Kutatni, kutatni, kutatni

Bálint István - Hányszor lett független Magyarország?

Vitkay Kucsera Ágota - Szerbia felkészülése az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz a kultúra terén

Szedmina Lívia - Írországért harcolók - John Devoy és Daniel Cohalan együttműködése

Kukli Csaba - Imperializmus és Film: Jon Favreau A dzsungel könyve filmadaptációjának elemzése

id. Bagi Ferenc - Nyelvi-nyelvhelyességi tévesztések a szorzószámnevek és az -an, -en, toldalékos tőszámnevek használatában a médiákban

Molnár Csikós László - Angol tükörszavak a mai magyarban

Muhi B. Béla - Városmarketing és városmárkázás - Újvidék esettanulmánya

Mester Gyula - Repülő robot autók

Szabó Anita - Oktatás 3D-s környezetben

Jelena Pisarov - mBot kerekeken gördülő mobil robot irányítása

Zilahy Dalma - Az önvezető autók szociálpszichológiai aspektusai