Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2018

Éghajlatváltozás és biztonság

- tudományos tanácskozás -

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság minden év novemberében ünnepi tudományos tanácskozást szentel a Magyar Tudomány Ünnepének. Az idei, 2018. évi tanácskozás Éghajlatváltozás és biztonság c. alatt került megszervezésre, Újvidéken, a Tartományi Képviselőház tanácstermében.


A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Társaság elnöke nyitotta meg.

A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanácskozást jelenlétével megtisztelték Dr. Bóka János, Európai Uniós és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Államtitkár, Magyarország Igazságügyminisztériuma, Prof. Dr. Dušica Rakić, titkárhelyettes, Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Korponai Lívia, segédtitkár, Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság. A tanácskozást figyelemmel kísérte a sajtó is.

Jelen voltak a Vajdasági Rádió és Televízió, a Pannon Rádió és Televízió és a Magyar Szó újságírói.

Az ünnepi köszöntők után két kiemelt előadásra került sor. Elsőként Dr. Bándi Gyula D.Sc. (az MTA Doktora, egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese – környezetvédelmi ombudsman, Budapest) tartotta meg A jövő nemzedékek jogai és a klímaváltozás c. előadását. Őt Kastori Rudolf akadémikus (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja) követte Az éghajlatváltozás hatása a növények életfolyamataira és a termesztett növények terméshozamára c. előadásával.


A kiemelt tanulmányok után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.

A társadalomtudományi szekció keretében 16 tanulmány szerepelt, a jogtudomány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, szociológia és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő tanulmányok szerepeltek: Dr. Prugberger Tamás D.Sc. (az MTA doktora, professzor emeritus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A környezetvédelemtől a klímaváltozásig; Dr. Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) – Klímaváltozás az EU-s jogszabályok fényében; Dr. Szmodis Jenő (habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Államelméleti és Kormányzástani Intézet, Budapest) – A környezetvédelem mint a globális kormányzás szükségének hivatkozási alapja; Dr. Szalma József D.Sc. (az MTA doktora, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék) – A polgári törvénykönyvek és a jogbiztonság; Dr. Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Újvidék) – A biotechnológiai találmányok szabadalmaztathatósága a nemzetközi, közösségi és a szerb jogban; Dr. Korom Ágoston (egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet, Budapest) és Antal Eszter (jogász, Kisebbségi Jogvédő Intézet, Budapest) – Az Európai Unió jogának a tagállamok csatlakozást megelőzően elkobzott ingatlanok kárpótlásával kapcsolatos követelményei; Dr. Dúl János (tudományos segédmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Civilisztikai Intézet, Budapest) – Családi vállalkozások adaptációja a magyar magánjogba; Dr. Mészáros Zoltán (főlevéltáros, Szabadkai Történelmi Levéltár, Szabadka) – A magyarság helyzete a nagyhatalmak változó struktúrájú világrendjében; Dr. Tóth-Glemba Klára (Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, Tartományi Felsőoktatási és Tudományügyi Titkárság, tanácsos, Nagybecskerek) – A vajdasági szórványmagyarság demográfiai jellemzői a statisztikai adatok tükrében; ifj. Dr. Muhi Béla (egyetemi rendkívüli tanár, Educons Egyetem, Közgazdasági kar, Kamanc) – A vidékfejlesztés és a vidéki turizmus összefüggései Vajdaságban; Dr. Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – John Devoy az amerikai sajtóban; Bálint István (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Európa és kisebbségei; Matuska Márton (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Az 1944-45-ös délvidéki nagy vérontásra vonatkozó, évtizedeken át gyűjtött bizonyítékok sorsa; Dr. Vitkay Kucsera Ágota (koncert és operaénekes, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Művészeti Akadémia Dráma Tanszak, Szίnművészeti Tanszék, Újvidék) – A globális klímaváltozás egyes elemeinek hatása a professzionális hanghasználókra; id. Dr. Bagi Ferenc (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Nyelvi-nyelvhelyességi tévesztések a személyre utaló névmások használatában az általam vételezhető budapesti tévécsatornák adásaiban, valamint ezek megjelenése a Vajdasági Rádió és Televízió kettes csatornájának magyar nyelvű adásaiban és az Újvidéken kiadott Magyar Szó napilapban és Dr. Molnár Csikós László (nyugalmazott egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) - A paronimák érvényesülése a szóhasználatban.


A természet- és műszaki tudományi szekcióban négy tanulmányban mutatták be a szerzők aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem és műszaki tudományok területéről: Dr. Kiss Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) – A szilárdfázisú katalitikus reakciók; Vastag Erna (kutató gyakornok, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvidék), Dr. Saša Orlović (egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvidék), Dr. Srđan Stojnić (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvidék) – Az éghajlatváltozás erdőkre gyakorolt hatása – génmegőrzési módszerek és azok eddigi alkalmazása a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) példáján Szerbiában; Dr. Mester Gyula (címzetes egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Szabadka) – Magyar kutatók 2018-as ranglistája és Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola, Szabadka) – A drónok és repülési módjai.

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja és belső címlapja
A kötet előszava
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung
Tartalomjegyzék
CIP

A tanulmányok letölthető változata:

Bándi Gyula - A jövő nemzedékek jogai és a klímaváltozás

Kastori Rudolf - A klímaváltozás hatása a növények életfolyamataira és a termesztett növények termésére

Prugberger Tamás - A környezet- és természetvédelmi jogtól a fenntartható fejlődésen át a klímavédelmi jogig

Tattay Levente - Az Európai Unió klímastratégiája

Szmodis Jenő - A környezetvédelem ügye mint a globális kormányzás szükségességének egyik hivatkozási alapja

Szalma József - A polgári törvénykönyvek és a jogbiztonság

Miskolczi Bodnár Péter - A technológiai fejlődés biztonsági kockázatai

Nagy Zoltán András - Kiberháborúk kora

Dudás Attila - A biotechnológiai találmányok szabadalmaztathatósága a nemzetközi, közösségi és a szerb jogban

Korom Ágoston Iván - Az Európai Unió jogának a tagállamok csatlakozását megelőzően elkobzott ingatlanok kárpótlásával kapcsolatos követelményei

Dúl János - Családi vállalkozások magyar magánjogi adaptációs lehetőségei

Mészáros Zoltán - A magyarság helyzete a nagyhatalmak változó struktúrájú világrendjében

Tóth-Glemba Klára - A vajdasági szórványmagyarság demográfiai jellemzői a statisztikai adatok tükrében

Muhi B. Béla - A vidékfejlesztés és a vidéki turizmus összefüggései a Vajdaságban

Szedmina Lívia - John Devoy az amerikai sajtóban

Bálint István - Európa és kisebbségei

Matuska Márton - Földolgozatlan dokumentumok

Vitkay Kucsera Ágota - A globális klímaváltozás egyes elemeinek hatása a professzionista hanghasználókra

id. Bagi Ferenc - Nyelvi-nyelvhelyességi tévesztések a személyes névmások használatában a vajdasági magyar sajtóban

Molnár Csikós László - A paronimák érvényesülése a szóhasználatban

Kiss Ernő - Szilárd fázisú reakciók katalízise

Vastag Erna, Orlović Saša, Stojnić Srđan - Az éghajlatváltozás erdőkre gyakorolt hatása – génmegőrzési módszerek és azok eddigi alkalmazása a kocsányos tölgy (Quercus robur L.) példáján Szerbiában

Simon János - IoT rendszerek a hétköznapokban

Mester Gyula - Magyar kutatók 2018-as ranglistája

Szabó Anita - A drónok és repülési módjai