Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2015

A szellemi alkotások társadalmi jelentősége és a magyar kultúra

- tudományos tanácskozás -

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság minden év novemberében ünnepi tudományos tanácskozást szentel a Magyar Tudomány Ünnepének. Az 2015-ben megtartott tanácskozás A szellemi alkotások társadalmi jelentősége és a magyar kultúra c. alatt került megszervezésre, Újvidéken, a Tartományi Kormány tanácstermében.


A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Társaság elnöke nyitotta meg.

A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanácskozást jelenlé-tével megtisztelte Nyilas Mihály titkár, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárságból, Vajdaság Autonóm Tartomány Kormányának alelnöke, és Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. A tanácskozást figyelemmel kísérte a sajtó is.

Jelen voltak a Vajdasági Rádió és Televízió, a Mozaik Televízió és a Magyar Szó újságírói.

 

Az ünnepi köszöntők után két kiemelt előadásra került sor. Elsőként Vékás Lajos akadémikus (professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, az MTA rendes tagja, az MTA alelnöke) tartotta meg A szerzői jogvédelem kialakulása Európában c. előadását. Ot Kastori Rudolf (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja) követte A ritka-földfémek hatása a növények életfolyamataira c. előadásával.


A kiemelt tanulmányok után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.

 

A társadalomtudományi szekció keretében 23 tanulmány szerepelt, a jogtudo-mány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, szociológia és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő tanulmányok szerepeltek: Dr. Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) – A szellemi alkotások globális felértékelődése a harmadik évezredben; Dr. Prugberger Tamás (az MTA doktora, professzor emeritus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A szellemi alkotás jogilag releváns formáinak és különböző szerződéses jogviszonykeretek közötti létezésének elméleti kérdései; Dr. Miskolczi Bodnár Péter (tanszékvezető egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője, Budapest) – A termék származási országa tekintetében megtévesztő védjegyek megítélése; Dr. Papp Tekla (tanszékvezető egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Európai Köz- és Magánjogi Tanszék, Budapest) – A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó atipikus szerződések; Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes (főosztályvezető, Földművelésügyi Minisztérium, Eredetvédelmi Osztály megbízott oktató, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A szellemi tulajdon védelme az agrárjogban különös figyelemmel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek eredetvédelemre; Dr. Ficsor Mihály (elnökhelyettes, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest) – Az európai védjegy- és szabadalmi rendszer jövője - magyar nézőpontból; Dr. Olajos István (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A tokaji borok termékleírása; Dr. Barta Judit (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A szerzői és iparjogvédelmi jogok gyakorlására irányuló szerződések a Ptk.-ban - A tervezési szerződés és a kutatási szerződés; Dr. Harsányi Gyöngyi (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A szerzői és iparjogvédelmi jogok gyakorlására irányuló szerződések a Ptk.-ban - A társasági szerződés és a jog-bérleti szerződés; Dr. Pusztahelyi Réka (egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – „Területi” védjegyek terjedőben; Jankura János (eu-rópai szabadalmi ügyvivő, Budapest) - T. Kovács Júlia (PhD hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, Budapest) – Dr. Téglási András (egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest) – Közösségi formatervezési mintaoltalmi és védjegyoltalmi bejelentés az EU tagországokban. A kutatás-fejlesztéshez szerezhető pénzügyi források; Miskolczi Bodnár Éva, LL.M (jogi referens, Igazságügyi Minisztérium, EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály, Budapest) – Szellemi tulajdonjog szoftvereken és más információs technológiai termékeken; Dr. Csáky S. Piroska (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – A tudomány és a kultúra szolgálatában – B. Szabó György emlékére; id. Dr. Bagi Ferenc (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Fordítási és nyelvi-nyelvhelyességi hibák a Magyar Szóban megjelent cikkek és tudósítások címeiben; Dr. Vitkay Kucsera Ágota (koncert és operaénekes, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Művészeti Akadémia Dráma Tanszak, Sz?nművészeti Tanszék, Újvidék) – Vajdasági magyar zene-kultúra - zenei alkotók, előadóművészek; Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár, Újvidék) – A római sáncok története; Csorba Béla (nyugalmazott főlektor, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Miloš Crnjanski és a mi magyarjaink az 1920-as években; Matuska Márton (publicista, nyugalmazott újságíró, Újvidék) – A harmadik falu magyartalanítása - Mozsor 1944-1945 fordulóján; Dr. Somogyi Sándor (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar és Mezőgazdasági Kar, professor emeritus a Pannon Egyetemen, Georgikon Mezőgazdasági Kar, Szabadka) – Kell-e új elit?; Bálint István (nyugalmazott újságíró - publicista, Újvidék) – Az európai baloldal újjászületése; Dr. Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – Egy feniánus nyomában a The Irish Times hasábjain keresztül; Dr. Hegedűs Katalin (nemét nyelvtanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka) – Az elmagyarosodott római katolikus papok hatása a vajdasági németekre és Dr. Szőke Anna (néprajzkutató, Kishegyes) – Kitalált ünnepek, mint az önszerveződés formái c. tanulmánya.


A természet- és műszaki tudományi szekcióban öt tanulmányban mutatták be a szerzők aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem és műszaki tudományok területéről: Dr. Molnár Imre (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, Újvidék) – Tápanyag-gazdálkodás; Dr. Kiss E. Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) – A szén-dioxid-kibocsátás és a gazdasági fejlődés közötti összefüggések elemzése a környezeti Kuznets-görbe tükrében; Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola, Kishegyes) – Lábadi Henrik (a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola hallgatója) – Külhoni kutatások érvényesülése a Kárpát-medencében; Dr. Simon János (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – Az IoT szerepe és jelentősége az oktatásban és Dr. Kanizsai Viktor (osztályvezető, Információ Biztonsági Osztály, OTP Bank Szerbia, Újvidék) – Adatvédelem titkosítással.


Az említetteken kívül további öt szerző jelentette be részvételét, de a tanácskozá-son indokolt okokból személyesen nem tudtak jelen lenni: Dr. Csécsy György (tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen) – A szellemi alkotások jogának elvi kérdései a magyar jog alapján; Dr. Kurucz Mihály (egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A szellemi tulajdon védelme az agrárjogban, különös tekintettel a növényfajta-oltalomra (szabadalom vagy növényfajta-oltalom); Dr. Faludi Gábor (egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – Az üzleti titok szabályozása az új magyar Polgári Törvénykönyvben; ifj. Dr. Muhi B. Béla (egyetemi docens, Educons Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Újvidék) – A kulturális turizmus szerepe Vajdaság idegenforgalmának és gazdaságának fellendítésében és Badis Róbert (szociológia tanár, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, kutató, Identitás Kisebbségkutató Műhely, Zenta, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, Statisztika és Demográfia Szak) – Öngyilkosságok alakulása a Vajdaságban.

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja és belső címlapja
A kötet előszava
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung
Tartalomjegyzék
CIP

A tanulmányok letölthető változata:

Vékás Lajos - A szerzoi jogvédelem kialakulásának kezdetei

Kastori Rudolf, Maksimovic Ivana, Putnik-Delic Marina - A ritka földfémek hatása a növények életfolyamataira

Tattay Levente - A szellemi alkotások globális felértékelodése a harmadik évezredben

Prugberger Tamás - A szellemi alkotás jogilag releváns formájának és különbözo jogviszonytípusok közötti létezésének elméleti kérdésein

Csécsy György - A szellemi alkotások jogának elvi kérdései a magyar jog alapján

Miskolczi Bodnár Péter - A termék származási országát jelzo védjegyek és tanúsító védjegyek

Papp Tekla - Néhány gondolat a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó atipikus szerzodésekrol

Faludi Gábor - Az üzleti titok szabályozása az új magyar Polgári Törvénykönyvben

Kókai-Kunné Szabó Ágnes - Az agrár termékek földrajzi árujelzo oltalma és a hagyományos értékek megorzése

Kurucz Mihály - A szellemi tulajdon védelme az agrárjogban - a növényfajta oltalom agrárjogi specifikumai

Ficsor Mihály - Az európai védjegy- és szabadalmi rendszer jövoje – magyar nézopontból

Olajos István - A Tokaji borok termékleírása

Barta Judit - A jövoben létrehozandó szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználási, vállalkozási és tervezési szerzodés összefüggései

Harsányi Gyöngyi - A szerzoi és iparjogvédelmi jogok gyakorlására irányuló szerzodések a Ptk-ban – társasági szerzodés és jogbérleti szerzodés

Pusztahelyi Réka - Területi minoségi védjegyek – terjedoben

Jankura János, T. Kovács Júlia, Téglási András - Közösségi formatervezési mintaoltalmi és védjegyoltalmi bejelentés az EU tagországokban. A kutatás-fejlesztéshez szerezheto pénzügyi források

Miskolczi Bodnár Éva - Szellemi tulajdonjog szoftvereken különös tekintettel az engedélyhez kötött cselekmények alóli kivételekre

Csáky S. Piroska - B. Szabó György (1920-1963) emlékére

Bagi Ferenc - Fordítási és más nyelvi-nyelvhelyességi hibák a Magyar Szóban megjelent cikkek és tudósítások címeiben

Vitkay Kucsera Ágota - Vajdasági zenekultúra - magyar nemzetiségu zenei alkotók és eloadómuvészek

Uri Ferenc - A római sáncok története

Csorba Béla - Miloš Crnjanski és a mi magyarjaink

Matuska Márton - A harmadik falu magyartalanítása

Somogyi Sándor - Kell-e új elit?

Muhi B. Béla - A kulturális turizmus szerepe Vajdaság idegenforgalmának és gazdaságának fellendítésében

Bálint István - A baloldal újjáéledése

Szedmina Lívia - Egy Feniánus nyomában a The Irish Times hasábjain keresztül

Hegedus Katalin - Az elmagyarosodott római katolikus papok hatása a vajdasági németekre

Badis Róbert - Öngyilkosság a vajdasági magyarok körében a 21. század elso évtizedében

Szoke Anna - Kitalált ünnepek, mint az önszervezodés formái

Molnár Imre Tápanyag-gazdálkodás

Kiss Erno - A szén-dioxid-kibocsátás és a gazdasági fejlodés közötti összefüggések elemzése a környezeti Kuznets-görbe tükrében

Szabó Anita, Lábadi Henrik - Külhoni kutatások érvényesülése a Kárpát-medencében

Simon János - Az IoT szerepe és jelentosége az oktatásban

Kanizsai Viktor - Adatvédelem titkosítással