Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2013

Polgári törvényhozás és társadalom

- tudományos tanácskozás -

2013. november 23-án Újvidéken, a Tartományi Kormány harmadik emeleti tanácstermében, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tizenkettedik alkalommal tartott ünnepi tudományos tanácskozást a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Az idei tanácskozás a Polgári törvényhozás és társadalom címet viselte.

A tanácskozáson összesen 31 tanulmány hangzott el, illetve további 10 tanulmányt jelentettek be. A tanulmányok zömében az új magyar Ptk.-t, illetve annak kisugárzását taglalták, de számos tanulmány témája érintette közösségünk sorsát és sorskérdéseit, délvidéki magyar tudományosságunkat, magyar anyanyelvű és szellemiségű oktatásunkat és kutatásainkat, népünk itthoni helyzetét a múltban és jelenben, jövőképünket, lehetőségeinket, anyaországi és nemzetközi tudományos és társadalmi kapcsolataink ápolását.
A tanácskozáson a társadalomtudományok művelői mellett, kiemelkedő természettudósaink is részt vettek.

  

 

A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, az MTA doktora, a Társaság elnöke nyitotta meg. A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanácskozást jelenlétével megtisztelte Nikowitz Oszkár a Magyar Köztársaság belgrádi nagykövete, Dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese és Dr. Ózer Ágnes, a Magyar Nemzeti Tanács tagja Kulturális Bizottságának tagja. A tanácskozást figyelemmel kísérte a sajtó is. Jelen voltak a Vajdasági Rádió és Televízió és a Magyar Szó újságírói.

Az ünnepi köszöntők után két kiemelt előadásra került sor. Elsőként Dr. Vékás Lajos akadémikus (professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, az MTA rendes tagja) tartotta meg Gazdasági-társadalmi változások és az új magyar Polgári Törvénykönyv c. előadását.

Őt Dr. Mezey Barna (az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, az ELTE rektora) követte A Magyar Rektori Konferencia szerepe a magyar felsőoktatási stratégia kialakításában c. előadásával.

A kiemelt tanulmányok után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.


A társadalomtudományi szekció keretében 24 tanulmány szerepelt 26 szerző tollából, a jogtudomány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika és más tudományágak területéről. E szekcióban a következő tanulmányok szerepeltek: Dr. Prugberger Tamás (az MTA doktora, professzor emeritus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Agrárjogi Tanszék) – A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és munkajogban; Dr. Miskolczi Bodnár Péter (tanszékvezető habilitált egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, a KRE rektorhelyettese) – Az új Ptk. monista koncepciója és a társasági jog; Dr. Csák Csilla (tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes) – Az új magyar földforgalmi szabályzás és hatása a földtulajdoni és használati viszonyokra; Dr. Papp Tekla (habilitált egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – Jogi szilánkok a magyar Ptk. rekodifikációja kapcsán; Dr. Barta Judit (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, a Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék vezetője) – A vállalkozási szerződések újraszabályozásának társadalmi kölcsönhatásai; Dr. Nagy Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – Pénzügyi szolgáltatások fogyasztóvédelme; Dr. Nádas György (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – Az előreláthatósági klauzula megjelenése a kárfelelősségi szabályok között; Dr. Harsányi Gyöngyi (adjunktus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – Az értékpapír új szabályozásának kérdései; Dr. Szuchy Róbert (adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – A vezető tisztségviselők felelősségéről vagy a társaságok társadalmi felelősségéről; Dr. Rab Henriett (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – Magánjogiasítható-e a társadalombiztosítás?; Dr. Sipka Péter és Dr. Zaccaria Márton Leó (egyetemi tanársegédek, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – A sérelemdíj megjelenésének lehetséges hatásai a munkaügyi ítélkezésre; Dr. Pusztahelyi Réka (egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – Az új Ptk. elévülési szabályainak várható gyakorlati kihatásairól; Dr. Dudás Attila (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – A készülő (új) szerb Polgári Törvénykönyv Előtervezetéről; Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár, Újvidék) – Az aranylábú Bács; Süge Attila (történelemtanár, Bácsszenttamás) – Az 1848-as bácsszenttamási népirtás koronatanúi; Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, PhD hallgató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudomány Doktori Iskola, Amerikanisztika Szak) – New York-i találkozás: az ír-amerikai forradalmár és a politikus együttműködése; Csorba Béla (publicista, főlektor az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, Temerin) – A vajdasági magyarok és az 1923-as választások; Bálint István (nyugalmazott újságíró - publicista, Újvidék) – Veszélyben a polgári társadalom; Bozóki Antal magiszter (ügyvéd - publicista, Újvidék) – A magyar közösség Szerbiában – 2013. évi helyzet(kép); Hegedűs Katalin (nemét nyelvtanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, PhD hallgató) – Vajdasági svábok a vajdasági magyar írók regényeiben, a századfordulótól a II. Világháborúig; Takács Izabella magiszter (tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, PhD hallgató, Szabadka) – A nyelvi (in)tolerancia; Dr. Muhi B. Béla (egyetemi docens, Educons Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar) és Dr. Reményik Bulcsú (főiskolai adjunktus, Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar) – A határ menti és a határon átívelő idegenforgalmi lehetőségek Magyarország, Horvátország és Szerbia esetében; Dr. Szőke Anna (néprajzkutató, Kishegyes) – Család és szubkultúra, valamint Lovra Éva (PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, Breuer Marcell Doktori Iskola) – Sugárút- strukturális analízis (városépítési és építészeti kapcsolatok) c. tanulmánya.


A természettudományi szekcióban hét tanulmányban kilenc szerző mutatta be aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem, műszaki tudományok, fizika és vegytan területéről: Dr. Molnár Imre (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar) – A fenntartható agrármérnöki képzés; Dr. Cindrity Péter (professor emeritus, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar) - Panonia, az új rezisztens szőlőfajta; Dr. Kiss E. Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar), Dr. Kiss E. Ferenc (tudományos munkatárs, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar) – Termoökonómia – Hőtani és közgazdasági paradigmák és analógiák; Dr. Mester Gyula (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Műszaki Intézet) - Honlap szerkesztése Google tudós alkalmazásával; Dr. Lendák Imre (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Műszaki Tudományok Kara) és Dr. Farkas Károly (egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék) – Közösségi érzékelés az okos városokban; Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola) – Webkamera felhasználása a távoktatásban; valamint Simon János (főiskolai tanársegéd, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, PhD hallgató) - Mobil robotok Web2.0 és Android környezetben.


Az említetteken kívül további szerzők jelentették be részvételüket, de a tanácskozáson indokolt okokból személyesen nem tudtak jelen lenni: Dr. Hamza Gábor akadémikus (az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – Áttekintés a magyar polgári jog kodifikációjáról; Dr. Varga Csaba (az MTA doktora, professzor emeritus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar) – Az emberi jogok megalapozásának problematikája; Dr. Visegrády Antal (tanszékvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – A kódex funkciói és hatékonysága; Dr. Barzó Tímea (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar) – A családok védelmének megjelenési formái a 2013-as Ptk. Családjogi Könyvében; Mgr. Stojskovski Boris (egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Tanszék) – Egy elfeledett egyháztörténészünk. Dr. Hampel Ede élete és műve; Dr. Somogyi Sándor (nyugalmazott egyetemi tanár, professor emeritus, Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdasági Kar) – A „politikai járadék” romboló társadalmi- gazdasági hatásairól; Dr. Tóth Glemba Klára (szociológus, Vajdaság Autonóm Tartomány Kormánya, a Tartományi Népjóléti és Népszaporulati Titkárság titkárhelyettese) ­­­– Surján, a haldokló falu - helytörténeti kutatás Bánátban; Dr. Papp Árpád (néprajzkutató, Szabadkai Városi Múzeum) – Az elmondhatatlan leírása (a múlt század negyvenes éveire vonatkozó visszaemlékezések kutatásának lehetőségei, távlatai és akadályai); Dr. Bíró István (egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Műszaki Intézet) - Térbeli mechanizmus alkalmazása az emberi térd kinematikai vizsgálatában; Dr. Pósa Mihály (egyetemi rendkívüli tanár, Újvidéki Egyetem, Orvostudományi Kar, Gyógyszerészettudományi Tanszék) – A bináris vegyes micellák termodinamikája.


A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2013 (Polgári Törvényhozás és társadalom) elnevezésű tudományos tanácskozáson összesen 45 tanulmány hangzott el, illetve jelentettek be, a társadalom- és természettudományok  területén folyó kutatásokról.

A tanácskozási kötet általános részeinek letölthető változata:

A kötet fedőlapja és belső címlapja
A kötet előszava
A kötetben szereplő tanulmányok szerzői
Zusammenfassung
Tartalomjegyzék
CIP

A tanulmányok letölthető változata:

Vékás Lajos - Az új magyar Polgári Törvénykönyv: gazdasági-társadalmi változások tükre

Hamza Gábor - Az új magyar Polgári Törvénykönyv: gazdasági-társadalmi változások tükre

Mezey Barna - A Magyar Rektori Konferencia felelőssége a felsőoktatási stratégia
kimunkálásában

Varga Csaba - Az emberi jogok problematikája

Prugberger Tamás - A szerződésszegés elméleti kérdései a polgári és a
munkajogban

Visegrády Antal - A kódex funkciói és hatékonysága

Szalma József - Az új magyar Ptk.-ról - tartalma, szabályozási módszere és
hatályba lépése

Miskolczi Bodnár Péter - Monizmus és dualizmus - Társasági jog a Polgári
törvénykönyvben

Csák Csilla - Az új magyar földforgalmi szabályozás és hatása a földtulajdoni és
használati viszonyokra – hatósági jóváhagyás, mint a rendelkezési jog korlátozása

Papp Tekla - Jogi szilánkok a magyar Ptk. rekodifikációja kapcsán

Barta Judit - A kivitelezési és tervezési szerződések új magánjogi szabályozásának
társadalmi gazdasági hatásai

Nagy Zoltán - A pénzügyi fogyasztóvédelem aktuális kérdései

Nádas György - Az előreláthatósági klauzula megjelenése a kárfelelősségi szabályok
között

Barzó Tímea - A családok védelmének megjelenési formái a 2013-as Ptk.
Családjogi Könyvében

Harsányi Gyöngyi - Az értékpapírok szabályozásának sajátosságai az új magyar Ptk.
tükrében

Szuchy Róbert - A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

Rab Henriett - Magánosítható-e a társadalombiztosítás?

Sipka Péter és Zaccaria Márton Leó - A sérelemdíj megjelenésének lehetséges
hatásai a munkaügyi ítélkezésre

Pusztahelyi Réka - Az új Ptk. elévülési szabályainak várható gyakorlati kihatásairól

Dudás Attila - Az (új) szerb polgári törvénykönyv készülő Előtervezetéről

Stojkovski Boris - Egy elfeledett egyháztörténészünk, Dr. Hampel Ede élete és műve

Uri Ferenc - Az Aranylábú Bács története

Délvidéki S. Atilla - Az 1848-as népirtások kirobbantása

Szedmina Lívia - New York-i találkozás: az ír-amerikai forradalmár és a politikus
együttműködése

Csorba Béla - ”...szalmaszálon bukdácsol a sorsunk...”
A vajdasági magyarok és az 1923-as választások

Bálint István - Veszélyben a polgári társadalom

Bozóki Antal - A magyar közösség Szerbiában - 2013 szeptemberi helyzet(kép)

Hegedűs Katalin - Vajdasági svábok a vajdasági magyar írók regé-nyeiben, a
századfordulótól a II. világháborúig

Takács Izabella - A nyelvi (in)tolerancia

Somogyi Sándor - A „politikai járadék” romboló társadalmi – gazdasági hatásairól

Muhi B. Béla és Reményik Bulcsú - A „politikai járadék” romboló társadalmi –
gazdasági hatásairól

Tóth Glemba Klára - Surján, az elfelejtett falu

Papp Árpád - Az elmondhatatlan leírása

Szőke Anna - Család és szubkultúra a harmadik évezred elején

Lovra Éva - Sugárút- strukturális analízis

Molnár Imre - A fenntartható agrármérnöki képzés

Cindrity Péter - Panonia, az új rezisztens szőlőfajta

Kiss Ernő és Kiss E. Ferenc - Termoökonómia – hőtani és közgazdasági paradigmák
és analógiák

Pósa Mihály - A bináris vegyes micellák termodinamikája

Cvetityanin Lívia - Szívrezgés mechanikai szimulációja

Mester Gyula - Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Bíró István - Térbeli mechanizmus alkalmazása az emberi térd kinematikai
vizsgálatában

Lendák Imre és Farkas Károly - Közösségi érzékelés az okos városokban

Szabó Anita - Webkamera felhasználása a távoktatásban

Simon János - Mobil robotok Web2.0 és Android környezetben