Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2008

- tudományos tanácskozás -

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság 2008. november 8-án immáron hetedik alkalommal emlékezett meg a Magyar Tudomány Ünnepéről. A tanácskozás a Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2008 elnevezést viselte. Mint minden évben, a tanácskozásnak 2008-ban is Újvidék adott otthont, a Tartományi Végrehajtó Tanács harmadik emeleti tanácstermében, 10 órai kezdettel. A tanácskozás megszervezését támogatta a Magyar Tudományos Akadémia, Vajdaság Tartomány Végrehajtó Tanácsa és a Szekeres László Alapítvány. A tanácskozás munkaelnökségét Dr. Szalma József, egyetemi tanár, a VMTT elnöke, Dr. Kastori Rudolf, nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA kültagja, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja és Dr. Mezey Barna, az ELTE ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára alkották.


A tanácskozást Dr. Szalma József egyetemi tanár, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja, a Társaság elnöke nyitotta meg. A köszöntők során a tanácskozás résztvevőit üdvözölte és a tanácskozást jelenlétével megtisztelte még Papp Sándor nagykövet úr, a Magyar Köztársaság belgrádi Nagykövetségének nevében, és Dr. Görömbei András akadémikus is, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke, akik felszólalásuk során méltatták a Társaság jelentőségét a vajdasági magyar tudományos életben és kiemelték a Magyar Tudomány Ünnepe integráló és kohéziós szerepét szerte a Kárpát-medencében. Támogatásáról levélben biztosította a tanácskozás szerve-zőbizottságát Dr. Harmathy Attila akadémikus, professzor emeritus, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének oktatója, a MTA volt alelnöke, jelenleg a Magyar Alkotmánybíróság bírája és Dr. Pap Endre akadémikus is, az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kara Matematika és Fizika Tanszékének rendes egyetemi tanára, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepi köszöntőket egy társadalomtudományi, illetve egy természettudományi plenáris előadás követett. Elsőként Dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Magyar Állam- és Jogtudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Kar volt dékánja, tartotta meg előadását, aki a hallgatóságnak beszámolt a jogászoktatás múltjáról, jelenéről és jövőjéről Magyarországon és Európában. A plenáris előadások keretén belül, Mezey professzort, Dr. Birkás Márta, a MTA doktora követte, a gödöllői Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Birkás professzorasszony eladásának témája a klímakárt csökkentő talajművelés magyarországi lehetőségei volt.

A plenáris előadások után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.

A társadalomtudományi szekció keretében több mint húsz szerző vett részt referátummal a jogtudomány, oktatásügy, törté-nelem, kisebbségpolitika, könyvtár- és levéltártudomány, nyelv és iro-dalom, képzőművészet területéről. E szekcióban a következő referátumok szerepeltek: Dr. Karácsony AndrásAz újkori tudományeszmény és a jogtudomány, Dr. Tattay LeventeA szellemi alkotások teljes körű újraszabályozása Magyarországon, Dr. Szűcs MagdolnaJogászképzés és római jog az egykori és mai 'Bologna' szerint, Páll Tibor magiszter – Oktatás a középkorban a Délvidéken és a délvidékiek az európai egyetemeken, Dr. Hegedűs AntalPatachich Gábor (1699-1745), a kalocsai „botmagyarok” érseke (1733-1745), Mezey Zsuzsanna – A Vallás- és a Közoktatási Minisztérium (1867-1918. évi) adatai a délvidéki vármegyék közoktatásáról, Dr. Tóth LajosAnya-nyelvi oktatásunk színvonala fejleszté-sének alaptényezői - A belső és külső érté-kelés kérdései, Fodor IstvánKutatási lehetőségek a vajda-sági levéltárakban, Dr. Somogyi SándorA vidékfejlesztés néhány kérdése, Bozóki Antal magiszter – A vajdasági magyarság helyzete, Bálint IstvánAz emberiség jövőkép nélkül - A társadalomtudományok feladata és felelőssége a globalizált világban, Dr. Várady TiborNyelv és fordítás a nemzetközi viták rendezésében, Szedmina Lívia –  Párhuzamok a vajdasági magyarok és az észak-ír protestánsok helyzete között az 1925-ös évek során, Dr. Gulyás Gizella - Hollósi Simon és a zombori Mály József rokoni kapcsolatai, Hegedűs Dévaváry KatalinKarl May és a szkipetárok, Matuska Ágnes - Világ az egész színház: A színház - metaphora változatai az Erzsébet-kori Angliában, Dr. Göncz LajosÓvoda - kétnyelvűség - környezetnyelv-oktatás: pszichológiai vonatkozások, Dr. Prugberger TamásA multinacionális érdekeltségű privatizáció okozta termelési, értékesítési és élelmiszerellátási problémák az Európai Unió új tagállamaiban, Dr. Szalma MáriaA nemperes eljárások teljes és részleges jogerőhatása és Matuska Márton – Fata libris.
A természettudományi szekcióban kiemelkedő hazai kutatóink mutatták be aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem, műszaki tudományok, élelmiszertechnológia és az orvostudományok területéről: Dr. Molnár ImreA világ élelmiszerválsága, Dr. Kastori Rudolf, Maksimović Ivana, Dorogházi Ottó – A nikkel szerepe a növények életfolyamatában, Dr. Kaszás KárolyMindennapi környezetvédelmünk, Dr. Matijevics István - A mérnökképzés új kihívásai - Internettel összekötött távoli laboratóriumok, Dr. Mester GyulaRobotizált intelligens otthonok, Dr. Nyers JózsefMultifunkcionális  hőszivattyú, Dr. Könyves TiborA tejsavbaktériumok probiotikus hatása, Dr. Faludy IldikóA Chlamydophila pneumoniae LcrE fehérjéje elleni immunválasz vizsgálata egérmodellben és Biliczky László  – Szent-Györgyi Albert elsőbbségi harca a C-vitaminért.
A tanácskozás 19 órakor zárult, a hozzászólásokat és a zárszókat követően.

A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2008 elnevezésű tudományos tanácskozásra összesen 33 szerző referátuma érkezett be, a társadalom- és természettudományok  területén folyó kutatásokról,  melyeket a Társaság, mint eddig is, külön tanácskozási kötetben jelentetett meg.

A tanácskozási kötet nyilvános szabadkai könyvbemutatójára 2009. szeptember 24-án került sor a Szabadkai Könyvtár első emeleti olvasótermében, 19 órai kezdettel. A társadalomtudományi szekció referátumait Dr. Tóth Lajos, nyugalmazott egyetemi tanár mutatta be, míg a természeti tudományi szekció referátumait Dr. Matijevics István, főiskolai tanár.

Az újvidéki könyvbemutatóra 2009. október 17-én került sor a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület klubtermében, 18 órai kezdettel. A társadalomtudományi szekció referátumait Matuska Márton, publicista mutatta be, míg a természettudományi szekció referátumait Dr. Molnár Imre, nyugalmazott egyetemi tanár.