Célkitűzések

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság célja, hogy hozzájáruljon a vajdasági magyar nyelvű tudományosság fejlesztéséhez, a közép- és felsőfokú magyar oktatás fejlesztéséhez, valamint a tudományos publikációk magyar nyelven való közzétételéhez, a megfelelő magyar nyelvű középiskolai és egyetemi tankönyvek, továbbá monografikus kiadványok megjelentetéséhez és beszerzéséhez, tudományos tanácskozások megszervezéséhez, szakmai és ismeretterjesztő előadások megszervezéséhez, a hazai, anyaországi, valamint más külföldi tudományos és oktatási intézményekkel való együttműködés megvalósításához, az oktatók és kutatók külföldi tanulmányi tartózkodásának, valamint a fiatal tudományos kutatók hazai és külföldi posztgraduális képzésének támogatásához.

A VMTT megalakulásának története

A VMTT megalakulására a kezdeményezést 1997. február 22-én a következő személyek tették: Bori Imre, Bányai János, Simon Vilmos, Gaál Ferenc, Gábrity Molnár Irén, Bosnyák István, Kastori Rudolf, Molnár Imre, Szalma József, Göncz Lajos, Zavargó Zoltán és Ribár Béla.
Az alakuló gyűlést 1997. március 5-én tartottuk meg, melyen az alapító tagok elfogadták a VMTT programját. A Társaság hivatalos bejegyzése 1999-ben történt meg az akkor Szövetségi Igazságügyi Minisztériumnál.