Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2018

Éghajlatváltozás és biztonság

- Felhívás tudományos tanácskozáson való részvételre -

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság értesíti tagságát és minden érdeklődőt, hogy a Társaság a Magyar Tudományos Akadémia védnöksége alatt Újvidéken 2018. november 10-én (szombaton) nemzetközi tudományos tanácskozás keretében emlékezik meg a Magyar Tudomány Napjáról.

A tanácskozásra a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának Nagytermében kerül sor (Újvidék, Platon püspök u. sz.n.). Az idei tanácskozás kerettémája: Éghajlatváltozás és biztonság.

A tanácskozáson előadóként tudományos kutatók és publicisták vehetnek részt mind a társadalom-, mind a természettudományok területéről. A tanácskozás alkalmat ad kutatóinknak időszerű csoportos és egyéni kutatásaik és azok eredményeinek bemutatására. A tanulmányoknak nem kell szükségszerűen a megadott kerettémához kapcsolódniuk. A tanulmányok témái érinthetik közösségünk sorsát és sorskérdéseit, délvidéki magyar tudományosságunkat és kutatásainkat, népünk itthoni helyzetét a múltban és jelenben, jövőképünket, lehetőségeinket, anyaországi és nemzetközi tudományos és társadalmi kapcsolataink ápolását, illetve a természet- és műszaki tudományok bármely területét. Mint eddig minden évben, a tanulmányok idén is külön tanácskozási kötetben fognak megjelenni.

Akik előadóként szeretnének részt venni a tanácskozáson, részvételi szándékukat a szalmajt@eunet.rs és office@vmtt.org.rs e-mail címekre jelenthetik be, legkésőbb október 15-ig. A tanácskozásra való jelentkezésnek tartalmazni kell a tanulmány címét, a tudományterület megjelölését, valamint a tanulmány tartalmi összefoglalóját. Prof. Dr. Szalma József, a VMTT elnöke