Magyar Tudomány Napja a Délvidéken - 2016

A vidék népességmegtartó erejének fokozását elosegíto társadalmi, jogi és természeti tényezok

- tudományos tanácskozás -

A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság minden év novemberében ünnepi tudományos tanácskozást szentel a Magyar Tudomány Ünnepének. A 2016-ban megtartott tanácskozás A vidék népességmegtartó erejének fokozását elosegíto társadalmi, jogi és természeti tényezok c. alatt került megszervezésre, Újvidéken, a Tartományi Kormány tanácstermében.


A tanácskozást Dr. Szalma József akadémikus, a Társaság elnöke nyitotta meg.

A köszöntok során a tanácskozás résztvevoit üdvözölte és a tanácskozást jelenlétével megtisztelte Pásztor István, a Tartományi Képviseloház elnöke és Dr. Bóka János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európa Tanulmányok Karának oktatási dékánhelyettese. A tanácskozást figyelemmel kísérte a sajtó is.

Jelen voltak a Vajdasági Rádió és Televízió, a Mozaik Televízió és a Magyar Szó újságírói.

 

Az ünnepi köszöntők után két kiemelt előadásra került sor. Elsőként Dr. Jávor András (egyetemi tanár, intézetvezető, Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet, általános rektorhelyettes, Debrecen) tartotta meg A mezőgazdaság mint a vidékfejlesztés eszköze c. előadását. Ot Kastori Rudolf akadémikus (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar, a Vajdasági Tudományos és Muvészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja) követte A magnézium biológiai jelentősége c. előadásával.


A kiemelt tanulmányok után a munka szekciókban folyt - előbb következtek a társadalomtudományi, majd a természettudományi témájú előadások. Az előadások tudományos szakterületek szerinti beosztása nem bontotta meg a tanácskozás plenáris jellegét.

 

A társadalomtudományi szekció keretében 28 tanulmány szerepelt, a jogtudomány, oktatásügy, történelem, kisebbségpolitika, szociológia és más tudományágak területérol. E szekcióban a következo tanulmányok szerepeltek: Dr. Tattay Levente (egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Budapest) – A biotechnológiai találmányok szerepe a fejlodésben elmaradt régiók fejlodésének elosegítésére; Dr. Prugberger Tamás (az MTA doktora, professzor emeritus, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) és Dr. Téglási András (egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, Budapest) – Földvédelem és a környezethez való jog; Dr. Kurucz Mihály (egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A magyar földvédelmi jogi szabályozás ellentmondásai – Feszültségviszony a környezetvédelmi törvény és a termoföldvédelmi törvény között; Dr. Csák Csilla (tanszékvezeto egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Miskolc) – A társadalmi innováció lehetoségei a szociális farmrendszer keretei között; Dr. Barzó Tímea (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – A magán- és családi élethez, otthonhoz való jog abszolút érvényesülése valóban csak egy papíron múlik?; Latorcai Csaba (helyettes államtitkár, Miniszterelnökség, Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelos, Helyettes Államtitkárság, Budapest) – A nemzetiségi önkormányzati rendszer, mint a nemzeti identitás egy eszköze; Dr. Nagy Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Miskolc) – Pénzügyi jogi eszközök a vidékfejlesztés területén; Dr. Nagy Janka Teodóra (foiskolai tanár, Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképzo és Vidékfejlesztési Kar, általános és tudományos dékánhelyettes, Szekszárd) – A jogtörténet új forrásai: Tárkány Szücs Erno Magyar jogi népszokások monográfiájától egy Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adattárig; Nagy Barna Krisztina (egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Civilisztikai Intézet, Budapest) - Dúl János (Ph.D. hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi, Doktori Iskola, Szeged) – A végintézkedések alkalmazhatósága a társasági jogban, mint a vidék népességmegtartó erejének lehetosége, különös tekintettel a szindikátusi szerzodés esetleges öröklési szerzodésként való megjelenésére; T. Kovács Júlia (egyetemi tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Alkotmányjogi Intézet, Ph.D. hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, Budapest) – A környezethez való jog az Alaptörvény rendelkezéseinek fényében; Szalma József akadémikus (az MTA doktora, nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, a Vajdasági Tudományos és Muvészeti Akadémia rendes tagja, Újvidék, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest) – A természetjogról; Dr. Dudás Attila (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Újvidék) – A szabadalmi kényszerengedély intézménye a szerb jogban; Dr. Bartha Elek (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Tanszék, Debrecen, oktatási rektorhelyettes) – Szakrális hagyomány és kisebbségi identitás; Jávor Szilárd Ágoston (doktorjelölt, Debreceni Egyetem, Kerpely Kálmán Doktori Iskola, Debrecen) és Rofi Mónika (központvezeto, Debreceni Egyetem Kancellária, Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ, Debrecen) – Az Európai Uniós források hatása az Észak-Alföldi Régió fejlodésére; Dr. Csáky S. Piroska (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – A könyvkiadás, olvasás megtartó ereje; id. Dr. Bagi Ferenc (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – A budapesti médiumokból átvett „behozatali”, meg a „hazai” nyelvi - nyelvhelyességi hibákról; Dr. Molnár Csikós László (egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – A vidék népességmegtartó erejének nyelvi tényezoi; Dr. Vitkay Kucsera Ágota (koncert és operaénekes, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Muvészeti Akadémia Dráma Tanszak, Sz?nmuvészeti Tanszék, Újvidék) – A zene közösségmegtartó ereje; Csorba Béla (nyugalmazott folektor, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék) – Két vallási ponyvakolligátum a 19. századból; Dr. Stojkovski Boris (egyetemi docens, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Tanszék, Újvidék) – A Jovan Nenad (Cserni Jovan) felkelésére vonatkozó egyes történelmi források felülvizsgálata; Matuska Márton (nyugalmazott újságíró, publicista, Újvidék) – Az 1944/45-ös vérengzés hatá-sa a vidék elnéptelenedésére; Uri Ferenc (nyugalmazott történelemtanár, Újvidék) – A Fruška Gora élteto ereje; Dr. Szedmina Lívia (angol nyelvtanár, Szabadkai Muszaki Szakfoiskola, Szabadka) – Lehetetlen küldetés – A Catalpa mentoakció multimédiás bemutatása; Dr. Hegedus Katalin (nemét nyelvtanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvu Tanítóképzo Kar, Szabadka) – Adam Berencz és hetilapjának, a „Die Donaunak“ a fasizmus elleni harca; Bálint István (nyugalmazott újságíró - publicista, Újvidék) – A nemzetállam visszakísértése – Kísérlet néhány új jelenség megértésére; Dr. Somogyi Sándor (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Közgazdasági Kar és Mezogazdasági Kar, professor emeritus a Pannon Egyetemen, Georgikon Mezogazdasági Kar, Szabadka) és Ricz András (kutató, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka, Ph.D. hallgató, Széchenyi István Egyetem, Gyor, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) – Jelenlegi állapot Észak-Bácska nyolc községében a 2010-es népességmegtartó gazdaságfejlesztési forgatókönyvünk es a foglalkoztatottsági prognózisunk tükrében; Halász Levente (doktorjelölt, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományi Doktori Iskola, tudományos munkatárs, Kodolányi János Foiskola, Budapest) – A népességmegtartás eszközei az észak-magyarországi egykori szocialista iparvárosok válságkezelésében; Badis Róbert (szociológia tanár, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, kutató, Identitás Kisebbségkutató Muhely, Zenta, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, Statisztika és Demográfia Szak) – Kik azok a jugoszlávok?


A természet- és műszaki tudományi szekcióban hat tanulmányban mutatták be a szerzők aktuális kutatásaik eredményeit a mezőgazdaság, környezetvédelem és műszaki tudományok területéről: Dr. Kiss E. Ernő (nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) és Dr. Kiss E. Ferenc (tudományos munkatárs, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar, Újvidék) – Folyékony üzemanyagok mesterséges előállítása Fischer–Tropsch - eljárással; Dr. Bikit István (professzor emeritus, nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Fizika Intézet, Újvidék) – Képalkotás kozmikus müonokkal; Dr. Szabó Anita (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Főiskola, Szabadka) – Drónok a mindennapjainkban; Dr. Simon János (főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka) – A negyedik ipari forradalom – Industry 4.0; Dr. Kanizsai Viktor (osztályvezető, Információ Biztonsági Osztály, OTP Bank Szerbia, Újvidék) – Tárgyak internete – tárgyak bizonytalansága; Boros Béla (matematikatanár, Zentai Gimnázium, Zenta) – A hiperbolikus geometria alkalmazása a relativisztikus sebesség összeadásban.


A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken – 2016 (A vidék népességmegtartó erejének fokozását elosegíto társadalmi, jogi és természeti tényezok) elnevezésu tudományos tanácskozáson összesen 36 tanulmány hangzott el, illetve jelentettek be, a társadalom- és természettudományok területén folyó kutatásokról, melyeket a Társaság, mint eddig is, külön kötetben fog megjelentetni. A tanácskozási kötet szerkesztése és nyomdai elokészítése folyamatban van.